סוכן ביטוח - חיים בריאות ופיננסים

יוסי בן זכריה ביטוח חיים, סיכונים, בריאות וסיעוד

*שם:  
*טלפון:  
אימייל:  
*הערה:  


 • ביטוח למצב סיעודי

  הינה תוכנית ביטוח סיעודי, המעניקה לך את השקט הנפשי להמשיך לדאוג לך וליקיריך אשר חלילה מגיעים למצב סיעודי, וקובעת כי די בתשישות נפש כולל אלצהיימר או די באי יכולת לבצע - 3 פעולות כל שהן מתוך פעולות היום יום (פעולות ה- ADL), או 2 פעולות שאחת מהן היא שליטה על הסוגרים כדי שהמבוטח יוגדר כסיעודי. עם קרות המקרה הסיעודי ולאחר תקופת המתנה קצרה, יקבל המבוטח גמלת פיצוי חודשית שתסייע לך במימון עלות הטיפול היקרה אם במסגרת שהותו בביתו ואם במסגרת שהותו במוסד סיעודי.

   

  את הביטוח ניתן לרכוש מגיל 3 ועד גיל 75 כולל, ללא תקופת אכשרה באחד משני המסלולים הבאים:

  • פרמיה קבועה.

  • פרמיה משולבת (מוגדלת) מגיל 65 פרמיה קבועה.

   

  התכנית מעניקה בין היתר את הכיסויים הבאים:

  • סכום תגמול סיעודי עד 20,000 ש"ח לחודש, שיתקבל לאחר תקופת המתנה קצרה של 60 יום.

  • סכום הפיצוי המתקבל אינו מקוזז עם תשלומים מביטוחים אחרים כגון: ביטוח לאומי, ביטוחים משלימים וביטוחים מסחריים אחרים.

  • כיסוי מלא בגין: תאונת דרכים או תאונת עבודה או אירוע טרור.

  • שחרור מתשלום פרמיה במהלך תקופת תשלום התגמול הסיעודי ע"י החברה.

  • 80% מהוצאות שיקום בפועל ועד תקרה בגובה 50,000 ₪ (לא יותר ממכפלת סכום הפיצוי החודשי ב-10).

  בנוסף לכיסויים הרגילים כוללת התכנית את ההטבות הבאות:

  • ערך מסולק - המבוטח במסלול פרמיה קבועה או משולבת (מוגדלת), יהא זכאי לתגמול סיעודי מופחת גם לאחר שהפסיק לשלם את דמי הביטוח.

  • ערך פדיון - במקרה שגובה התגמול הסיעודי החודשי המסולק נמוך מ-600 ש"ח (צמוד למדד ינואר 2012), עם התשלום תבוטל הפוליסה.

  • הטבה לילדי מבוטח שנפטר - הנחה בגובה 50% לתקופה של 3 שנים עם רכישת תוכנית ביטוח סיעוד מקבילה.

  יחד עם הכיסויים הביטוחיים תקבל את כתב השרות .כתב שרות זה יעניק לך שירותים שונים, חלקם בעלות השתתפות עצמית נמוכה, שיעזרו לך בהתמודדות עם המצב החדש. שירותים אלו כוללים בין היתר:

  • מטפלת למצב טרום סיעודי עד לקבלת אישור הזכאות או שלילתו מהמוסד לביטוח לאומי או מחברת הביטוח לתקופה שלא תעלה על 6 שבועות.

  • סיוע בקבלת מטפל עובד זר או מטפלת סיעודית ישראלית.

  • ייעוץ כללי בנושא סיעוד וסיוע בעניין זכאות המבוטח על-פי חוק ביטוח לאומי וקופת חולים.

  • סיוע בהתאמת הבית המבוטח הסיעודי וסיוע במציאת מוסד סיעודי או בית אבות מתאים.

  • ייעוץ רפואי וייעוץ פסיכולוגי טלפוני למבוטח ולבני משפחתו.

  • הזמנה ואספקת תרופות ומוצרים לבית המבוטח.

  • שירותי מעבדה וחיסונים בבית המבוטח.

  • ושרותים נוספים...

BizMakeBiz פותח ע"י